Verslag bijeenkomst 23 januari 2018

Verslag van de bijeenkomst van de Stichting Natuur en Landschap Lage Vuursche e.o. op dinsdag 23 januari 2018 om 20:00 in dorpshuis De Furs.

De volgende onderwerpen zijn ter sprake gekomen:

  1. Financiën van de stichting
  2. Bestemmingsplan Landelijke Gebied, Landgoed Pijnenburg
  3. De concept beleidsregels evenementen van de gemeente Baarn
  4. Activiteiten van Buiten in de Kuil
  5. Lezingen
  6. Wat verder ter tafel komt
 

Paul Bosch van Drakestein (secretaris van de stichting) heeft een korte presentatie en toelichting gegeven op de financiën van de stichting. Eind 2016 war er een positief saldo van ongeveer eur 1.700. Gedurende 2017 zijn er weinig mutaties geweest. Er waren enkele donaties en wat kosten in verband met lezingen en juridische procedures (met name kopieer- en portiekosten). Voor activiteiten van de stichting in 2018 (lezingen, advies en wellicht beroep in verband met bestemmingsplan Landelijk Gebied, Landgoed Pijnenburg) zullen meer fondsen nodig zijn. Hierover zal nog een brief gestuurd worden door het bestuur naar bestaande donateurs.

We hebben besproken wat de status is van bestemmingsplan Landelijke Gebied, Landgoed Pijnenburg. Dit bestemmingsplan is op 20 december 2017 door de gemeenteraad van Baarn vastgesteld. Het bestuur van de stichting stelt voor om beroep bij de Raad van State in te stellen om de rechter te laten toetsen of het bestemmingsplan in strijd is met een goede ruimtelijke ordening en specifiek met de regelgeving (Wet natuurbescherming en Provinciale Verordening) die beogen flora en fauna te beschermen c.q. in stand te houden. De aanwezigen steunen allen het voorstel ven het bestuur om in beroep te gaan.

We hebben ook nog even gesproken over de ontheffing die is afgegeven door de provincie Utrecht om werkzaamheden te mogen verrichten op locatie Overbosch in verband met de aanwezigheid van dassen. De stichting heeft hiertegen bezwaar gemaakt. Het besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht wordt uiterlijk 26 februari verwacht.

De stichting heeft ook zienswijzen ingediend op de concept beleidsregels evenementen van de gemeente Baarn. Deze zienswijzen betreffen de waarborging van de natuur en met name in verband met de voorgestelde verhoging van het aantal aanwezigen bij een evenement (van 50 naar 150). Als het aantal aanwezigen lager is dan 150 is geen vergunning noodzakelijk, maar alleen een melding. We hebben de gemeente er op gewezen dat als 150 bezoekers met de auto komen (stel 60 auto’s) het verkeer vervelende situaties kan creëren voor de veiligheid, maar ook voor de natuur als er ‘wild geparkeerd’ wordt. De beleidsregels worden momenteel aangepast in verband met alle zienswijzen. De gemeenteambtenaar zou ook de zienswijzen van de stichting meenemen. De beleidsregels moeten voor 21 maart 2018 door de gemeenteraad vastgesteld worden.

De stichting volgt ook de activiteiten van Buiten in de Kuil. Er is twijfel of het wel alleen gaat om ondergeschikte horeca (namelijk ook bedrijfsuitjes) en of er niet ‘illegaal’ terrein wordt gebruikt als terras. De stichting is voornemens om met de uitbaters van Buiten in de Kuil te gaan spreken.

De lezingen zijn tijdelijk niet georganiseerd omdat er weinig animo was en het veel tijd kost om ze te organiseren. De stichting gaat wel weer lezingen organiseren en meer doen aan de PR ervan. Mogelijke onderwerpen zijn: De geschiedenis van de Praamgracht, De geschiedenis van paleis Soestdijk en de Stulp, Benutting van het landschap, Moeten landschappen worden beschermd, Wie spreekt er voor de dingen en de dingen (‘Parlement van de dingen’).

Er kwamen geen onderwerpen verder ter tafel.

Deel dit Bericht

Laat een Reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*
*