Verslag bijeenkomst 10 oktober 2017

Verslag van de bijeenkomst van de Stichting Natuur en Landschap Lage Vuursche e.o. op dinsdag 31 oktober om 20:30 in dorpshuis De Furs.

We hebben kort doorgenomen wat er sinds juli 2016 is gebeurd (toen de stichting en anderen zienswijzen hebben ingediend): Na gesprekken tussen wethouder Jansma en indieners van zienswijzen in de periode maart-mei van dit jaar is er eigenlijk niet veel gebeurd. Jansma heeft een aantal malen de raad geïnformeerd dat er vertraging is bij de beantwoording van de zienswijzen en aangegeven dat hij verwacht eind dit jaar met de zienswijzennota en een bestemmingsplan te komen. Deze staan nu in ieder geval op de agenda.

Wel is door de provincie Utrecht een ontheffing afgegeven om werkzaamheden te mogen verrichten op locatie Overbosch in verband met de aanwezigheid van dassen (zie ook de email van 18 september). 

De stichting heeft deze week tegen de ontheffing een bezwaarschrift ingediend (als u daarvan een kopie wilt, laat me dat dan even weten).

We hebben besproken dat we in de komende periode weer media aandacht zullen proberen te genereren voor de plannen op locatie Overbosch. Als in het bestemmingsplan nog steeds de plannen voor locatie Overbosch staan, zullen we in ieder geval een ingezonden brief in de Baarnsche Courant (aan de raad) coördineren, waarbij we hopen dat die door u allen (en anderen) getekend zal worden. Het doel is enerzijds om media-aandacht te genereren en anderzijds om duidelijk te maken dat de bezwaren (met name) niet komen van ondernemers uit Lage Vuursche, zoals enkele politieke partijen en landgoed Pijnenburg willen doen geloven.

Tot slot hebben we nog gesproken over ontwikkelingen bij Buiten in de Kuil en het gebruik van het gebied bij evenementen die daar georganiseerd worden. Eind oktober zullen de twee eigenaren van Buiten in de Kuil bij de openbare vergadering van de Contactcomissie Lage Vuursche komen om meer over Buiten in de Kuil te vertellen.  

Deel dit Bericht