Verslag van de bijeenkomst van de Stichting Natuur en Landschap Lage Vuursche e.o. op donderdag 23 juni om 20:00 in dorpshuis De Furs.

De bijeenkomst begon met een introductie van de stichting door Marek Guensberg (voorzitter)

Na de introductie is uitgebreid gesproken over de volgende onderwerpen:

1) De plannen van de stichting met betrekking tot ontwerpbestemmingsplan, Landgoed Pijnenburg in de huidige zienswijzenfase en een een (eventuele) beroepsfase.

De stichting is voornemens zienswijzen in te dienen en er bestaat ook een bereidheid, indien nodig, beroep in te dienen bij de Raad van State. Vanuit de stichting wordt samengewerkt met een aantal van de natuur- en terreinbeherende organisaties die in februari j.l. een brief aan de raad hebben gestuurd. Tevens wordt er met een advocaat overlegd. De stichting zal ook faciliteren dat bewoners van Lage Vuursche zelf zienswijzen kunnen indienen. De stichting zal nog een bijeenkomst organiseren vóór dat de zienswijzen ingediend moeten worden (uiterlijk 21 juli).

2) Donaties aan de stichting

Met name vanwege de betrokkenheid van een advocaat kunnen de kosten voor zienswijzen en, eventueel, beroep aanzienlijk zijn. Hierbij moet opgemerkt worden dat de kosten in een beroepsfase hoger zullen zijn (advocaat en wellicht contra-expertise) dan de kosten in de zienswijzenfase (rol van advocaat is dan beperkter). De stichting probeert zoveel mogelijk werk zelf te doen en gaat ook gebruikmaken van de kennis van de natuur- en terreinbeherende organisaties. Tegelijkertijd is het wel een bewuste keuze gemaakt niet gebruik te maken van een toegewezen advocaat omdat het aantal uren van de advocaat dan vrij beperkt is. De advocaat waar we mee werken hanteert wel een gereduceerd tarief.

Vóór het einde van de zienswijzenfase zal de stichting weer een bijeenkomst houden, waar ook meer verteld kan worden over de kosten en verkregen donaties. Voordat er in beroep gegaan wordt, zal ook een ‘second opinion’ gevraagd worden om te kijken wat de kans van slagen is.

3) Overige activiteiten

De stichting zal het bestemmingsplan, Landgoed Pijnenburg onder de aandacht blijven houden. Binnenkort zal ook een petitie gestart worden om de gemeente Baarn te vragen af te zien van bepaalde ontwikkelingen uit het ontwerpbestemmingsplan.

Bij het opzetten en onderhouden van sociale mediakanalen kan de stichting nog hulp gebruiken. Opgeven hiervoor kan door op deze email te antwoorden of via de website van de stichting.

De stichting gaat in september een lezingencyclus organiseren over natuur en landschap. een aantal sprekers hebben al toegezegd en meer informatie hoopt de stichting bij de volgende bijeenkomst te kunnen geven.

Voordat de raad het vaststellingsbesluit over het ontwerpbestemmingsplan, Landgoed Pijnenburg zal nemen, zal de stichting raadsfracties benaderen voor een gesprek.

Tot slot sprak de heer (Chris) Kamermans over zijn ervaringen met betrekking tot de bescherming van het landschap en de natuur rondom Radio Kootwijk (eigendom Staatsbosbeheer, gemeente Apeldoorn). Daar kwamen nog een aantal nuttige tips uit voort.