Stichting laakt natuurschade Vuursche theehuis (Gooi en Eemlander)

Stichting laakt natuurschade Vuursche theehuis

LAGE VUURSCHE – ’Een muur van onwil en afweer’, een dorpsraad die gepasseerd is en een grote meerderheid van bewoners van Lage Vuursche die op cynische manier is afgeserveerd. Dat is bondig geciteerd het verbaal wapengekletter tegen het omstreden Vuursche theehuis Overbosch.

Vuursche stichting Natuur en Landschap: bevolking op cynische manier afgeserveerd

De woorden komen van de nieuwe Stichting Natuur en Landschap Lage Vuursche e.o. waarin omwonenden zitting hebben. De felle tegenstanders hebben een lijvige, tot in detail uitgeplozen, zienswijze ingediend. Vorige week sloot de termijn om bezwaar te maken tegen het bestemmingsplan Landelijk Gebied Pijnenburg.

Het particuliere landgoed heeft ’economische dragers’ nodig voor de instandhouding van het publiek toegankelijke bos. Vandaar dat na overleg met gemeente en provincie een convenant is gesloten voor een theehuis op de hoek Vuurse Steeg-Embranchementsweg.

Volgens de stichting goochelt Baarn in de gemeentestukken met verschillende groottes van het theehuisterras en het aantal parkeerplaatsen. Wethouder Erwin Jansma heeft het over 65 parkeerplaatsen en de bijhorende verkeersdrukte. In de bestemmingsplantoelichting wordt uitgegaan van maar 21 plekken. Ook zou het geplande toeristisch overstappunt strijdig zijn met zonering ’rustig’ in de gebiedsvisie van ’Heel de Heuvelrug’.

uit de Gooi en Eemlander van 25 juli 2016: Link

Deel dit Bericht