Bouw theehuis vernietigt fourageergebied das (De Vierklank)

Bouw theehuis vernietigt fourageergebied das

di 21 nov 2017, 9:00 

door Walter Eijndhoven

Om te voorkomen dat de bouw van een nieuw theehuis in Lage Vuursche op het stuk weiland, hoek Vuursche Steeg /Embranchementsweg doorgaat, dienden gepensioneerd boswachter Hans Hoogewerf, dassendeskundige Ton Meijer en Paul Bosch van Drakestein uit Lage Vuursche, secr. van De Stichting Natuur en Landschap Lage Vuursche e.o. bezwaar aan bij Provinciale Staten tegen de voorgenomen bouw van het nieuwe theehuis.

Dat zij niet de enigen zijn die zich ernstig zorgen maken over de voorgenomen wijziging van het bestemmingsplan ten faveure van het theehuis blijkt wel uit de stortvloed aan bezwaren die binnenkwam op de eventuele vergunning voor een tweede theehuis bij Lage Vuursch precies op een belangrijk fourageergebied voor de strict beschermde das. Veel inwoners van Lage Vuursche, maar ook de Dassenwerkgroep en andere natuurorganisaties zijn fel tegen de voorgenomen bouw. ‘Het gebiedje is een paar jaar geleden aangekocht door Insinger, eigenaar van landgoed Pijnenburg, en ligt in een smal deel van de heuvelrug, waar bosweilanden en gemengde bossen met greppels en vochtige bospaden het beeld bepalen in het relatief natte gedeelte van de Laagte van Pijnenburg, dichtbij het Nonnenland. Het gebied maakt ook deel uit van Natuurnetwerk Nederland, voorheen Ecologische Hoofd Structuur (EHS), met hier als ‘rustig’ gekarakteriseerd beschermd natuurgebied’, aldus Ton Meijer.

Ecologisch rapport
‘Helaas houdt Insinger, eigenaar van landgoed Pijnenburg, vast aan zijn voorgenomen plannen om op dit belangrijke weiland voor de das een theehuis te bouwen en, of dat nog niet alles is, een parkeerplaats voor 75 auto’s’, vertelt Hoogewerf. ‘De provincie Utrecht staat achter de plannen van Insinger. Daarom gaan Hans Hoogewerf, Ton Meijer en ik dinsdag 21 november naar Provinciale Staten om onze bezwaren te laten horen’, vult Bosch van Drakestein aan. De werkgroep baseert haar bezwaar op tegenbewijs zoals wissels, graaf- en mestputjes, haren en bewoonde burchten. Ook wordt gewezen op het ontbreken van een deel van het externe, ecologisch rapport, waarin staat dat er zodanig dassenactiviteit is dat deze moet worden gemonitord. Bosch van Drakestein: ‘De ontheffing is mede gebaseerd op de bewering dat er geen alternatief mogelijk is. Dat is echter incorrect. Wij hebben gewezen op een alternatieve locatie, langs de Biltseweg, waar een beperkter natuuringreep kan plaatsvinden, ook voor de das’. Landgoedeigenaren moeten tegenwoordig zelf hun broek ophouden en zijn afhankelijk van eigen inkomensstromen. Bosch van Drakestein: ‘Insinger wil de omzet van het theehuis gebruiken om in de toekomst het beheer van Pijnenburg te kunnen blijven bekostigen, maar wie zegt ons dat dat ook werkelijk gebeurt? Zijn drie zoons worden eigenaar van de nieuwe horecagelegenheid’.

Dierenbegraafplaats
Niet alleen de bouw van een nieuw theehuis baart omwonenden en diverse natuurorganisaties zorgen. Ook de aanleg van een nieuwe dierenbegraafplaats (met een oppervlakte van ongeveer 15.000 vierkante meter) is een hekel punt en stuit op vele bezwaren. De Stichting Natuur en Landschap Lage Vuursche e.o. vreest voor verslechtering van de natuurwaarden. Hoogewerf: ‘Er is veel weerstand tegen de aanleg van een dierenbegraafplaats en de bouw van een theehuis, maar de bewoners van het bos, die hebben daar nooit ook maar enige zeggenschap over gehad. Vandaar dat ik in gesprek ben gegaan met Melis, één van de bewoners en weet je wat hij vertelde?’

‘Ik ben geen geleerde, ik weet niet zoveel. Ik neem aan het regeren der gemeente geen deel. Maar toch kan ik iets, waar ik prat op durf te gaan. Ik kan de taal der dassen verstaan. Het is erg moeilijk om zoiets te leren. Daarvoor moet je minstens 25 jaar studeren. Er zijn weinig dassen die een verhaal kunnen doen, want de meesten hebben weinig ervaring. Zij sterven meestal voor hun eerste verjaring. Maar deze das was vernuftig (wat je noemt bijdehand). Het leek wel als had hij een mensenverstand. Hij groef net een kuiltje, belicht door het maantje. Aan de rand van het Dolderse laantje. En toen ik hem daar, in zijn eentje, zo zag, zei ik hem, in de taal der dassen, gedag. Toen zei ik: ‘hé das, vertel mij eens even, hoe jullie zo met elkander leven’. ‘Maar weet’, zei de das: ‘dat ik jou eerst een voorwaarde stel, want mensen schenk ik niet het minste vertrouwen. Ik blijf graag zo lang mogelijk uit hun klauwen. Mensen zien wij niet graag om ons heen. Want mensen, en vooral hun honden, zijn vaak gemeen. Wij wonen graag op een heuvelig veld, want onze woning is op droogte gesteld. Ons voedsel daarentegen, vinden wij op een vochtig veld. Wij zijn in het verleden nooit door de mens verwend, maar zijn nu gelukkig door vadertje staat beschermd’. Toen zei ik: ‘Waarom kan jij de mens zo slecht verdragen?’ ‘De mens’, zei hij toen: ‘zou jij dat niet weten? Die gooit vaak roet in ons eten. Begin jaren tachtig, wij waren nog maar met z’n drieën, de mens had ons zo op onze knieën. Verkeer en verstoring, dat was het probleem, maar nu gaat het beter, geholpen door meenigeen. De Heuvelrug, zowel Noord als Zuid, is ons leefdomein, maar wij hebben wel veilige plaatsen nodig, dat is geen gein. Die hebben wij hier gelukkig gevonden, van oost naar west. Maar wij hebben nu in de wandelgangen gehoord dat deze plek weer door de mens wordt verpest. De provinciale weg hier is voor ons een gedrocht, maar gelukkig is door de politiek een oude afspraak gemaakt; dat hier naar een veilige oversteek wordt gezocht. De weg daarnaartoe is voor ons dieren heilig, want ons voortbestaan hangt af van veilig. Wij zijn geheel afhankelijk geworden van de mens. Geld is voor jullie belangrijk, dat snap ik. Maar dat heeft ook zijn grens. Wij hebben slechte ogen en zien niet zo best. Vraag alsjeblieft aan de gemeente Baarn, om de rust in dit gebied te bewaren. Wij hebben dan als bewoners ook maar één wens: laat dit zeldzaam rustige gebied, aljeblieft niet verpesten door de mens!

Woensdag 6 december vindt een informatieavond plaats voor de gemeenteraadsleden, woensdag 13 december vindt het debat plaats over de bouw van het theehuis en woensdag 20 december besluit de gemeenteraad van Baarn of de bouw mag aanvangen.

Bericht uit De Vierklank:  Link

Share this Post

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

*
*