De luiken gaan dicht en de koppen in het zand (Algemeen Dagblad)

‘De luiken gaan dicht en de koppen in het zand’

LAGE VUURSCHE

Niet alleen de plek waar in Lage Vuursche een theehuis komt zit Marek Guensberg en Paul Bosch van Drakestein dwars. De bestuursleden van een nieuwe stichting vinden ook dat er slecht geluisterd wordt.

Piet van Dijk 06-09-16, 11:10 Laatste update: 11:11 

Voor de toekomstvisie 2030 is niemand uit het dorp gehoord, niemand

Paul Bosch van Drakestein

Natuur en landschap staan onder druk in Lage Vuursche en omgeving. Maar de nieuwe Stichting Natuur en Landschap Lage Vuursche e.o., die zich sterk maakt voor behoud van flora, fauna, landschap en cultuurhistorie, gaat niet elke recreatieve bedreiging te vuur en te zwaard bestrijden.

Bewoners
,,Wij vinden het prima als veel mensen van ons dorp en de bossen genieten”, zegt secretaris Paul Bosch van Drakestein. ,,We willen niet de horeca in de wielen rijden en het is mooi dat er zo veel gebeurt. Wel zien we de laatste vijf, zes jaar allerlei nieuwe ontwikkelingen op ons afkomen wat betreft recreatie. Er zijn nieuwe plannen, er komen meer actieve evenementen en er gebeurt meer ’s avonds. De overheid moet een duidelijk beleid en duidelijke regelgeving hebben en op basis daarvan handelen. Daarvoor moeten de bewoners van het gebied geraadpleegd worden.”

En dat laatste is nu juist de belangrijkste reden voor de oprichting van de stichting: dat er moet worden gespróken met bewoners of vertegenwoordigers van Lage Vuursche. Want dat gebeurt in hun ogen niet. Of nog erger: er wordt niet eens geluisterd. De bevolking en belangenorganisaties van het koninklijke bosdorpje worden niet genoeg of soms helemaal niet betrokken bij belangrijke ontwikkelingen, is het verwijt.

,,Het beste bewijs daarvoor is wel de Toekomstvisie en Structuurvisie Baarn in 2030”, zegt Bosch van Drakestein. ,,Die is tot stand gekomen na een lang interactief proces met bewoners en maatschappelijke geledingen. In het colofon vind je alle maatschappelijke geledingen en bewoners waarmee gesproken is. Er zit niemand uit Lage Vuursche bij: zelfs niemand van de Contact Commissie, niemand van de ondernemersvereniging, niemand van de stichting Welzijn, zelfs geen individu uit het dorp.”

Er wordt niet mét Lage Vuursche gesproken, maar over

Marek Guensberg

Goede sier
,,Er wordt niet mét Lage Vuursche gesproken, maar over”, concludeert voorzitter Marek Guensberg hierover. ,,De gemeente maakt goede sier met Lage Vuursche als beeldmerk van Baarn en de aanwezigheid van Kasteel Drakensteyn in Lage Vuursche geeft Baarn een mooie mogelijkheid om het predikaat ‘vorstelijk’ te hanteren. Maar we hebben het bij de discussie over het tweede theehuis gezien: op argumenten vanuit het dorp wordt niet ingegaan. Je bent misschien de morele winnaar, maar als niemand iets doet met je tegenargumenten, heb je er niks aan.”

De omstreden komst van het theehuis is de belangrijkste aanleiding voor de oprichting van de stichting, geven de twee bestuursleden toe. Tot nu toe hebben particulieren en ook de Contact Commissie aangegeven geen theehuis met parkeerterrein op de locatie Overbosch te willen.

Maar de Contact Commissie zal niet verder bezwaar maken, laat staan in beroep gaan. ,,De Contact Commissie is daar niet het orgaan voor”, legt Guensberg uit. ,,Dat is een door de gemeenteraad in het leven geroepen adviesorgaan voor de gemeente. Een aantal mensen uit Lage Vuursche die zich verbaasden over de procedure rond het theehuis klonterden individueel al samen. Zo is het tot een stichting gekomen.”

We moeten voorzichtig omgaan met het inpassen van recreatie in het bestaande landschap en de natuur

Marek Guensberg

Theehuis
Het theehuis maar ook andere ontwikkelingen zoals het nieuwe evenemententerrein bij theehuis ’t Hooge Erf, een nieuwe horecagelegenheid in de recreatiekuil, en plannen voor een dierenbegraafplaats vergen vanuit het oogpunt van het behoud van landschap en natuur een kritisch oog, vindt de nieuwe stichting. Niet om plannen bij voorbaat te traineren en niet om alles tegen te houden, maar om zorgvuldig naar de gevolgen te kijken en tot een afgewogen besluit te komen. ,,De kern is eigenlijk dat we voorzichtig moeten omgaan met het inpassen van recreatie in het bestaande landschap en de natuur”, zegt Guensberg.

Daar is toch de het college voor? En de provincie, die zorgvuldig een aantal kernkwaliteiten van natuur en landschap rond Lage Vuursche, zoals behoud van open stukjes als het Overbosch, heeft beschreven? Bij deze vragen schieten voorzitter en secretaris uit hun stoel. Guensberg, jurist van origine en lang advocaat geweest: ,,Het is een illusie te menen dat de overheid zich aan de regels houdt”, zegt hij. ,,We moeten erop toezien dat ook het college zich aan z’n regels houdt en de gemeenteraad hier kritisch op toeziet. Kennelijk is het nodig dat er nu een instantie ontstaat die die taak op zich neemt.”

Het is een illusie te menen dat de overheid zich aan de regels houdt

Marek Guensberg

Over het dossier theehuis kunnen ze uren praten. Een zienswijze van zo’n 50 kantjes tegen het ontwerpbestemmingsplan Pijnenburg is de deur al uit. Daarin worden de argumenten tegen het theehuis breed uitgemeten, naast opmerkingen over het verplaatste Cognacveld (evenemententerrein) en de beoogde dierenbegraafplaats. ,,Het gaat ons niet alleen om de inhoudelijke argumenten”, zegt Guensberg, ,,maar ook om de procedure. Er is zó slordig gewerkt met regelgeving, er worden in strijd met eigen beleid voorstellen gedaan, er zijn feiten niet gecheckt, er zitten hiaten in, er is zoveel mis mee. Maar het college en een deel de gemeenteraad van Baarn stoppen hun kop heel diep in het zand en willen niets horen. De luiken gaan dicht en alles werkt naar één conclusie toe: dat dat beloofde theehuis daar komt.”

De Kuil
De nieuwe uitspanning in de Kuil van Drakensteyn volgt de stichting met enige zorg. Bosch van Drakestein: ,,Iedereen beseft dat het niet meer zo kan als vroeger, zo kleinschalig. Maar de gemeente is niet duidelijk over wat daar wel en niet kan. De gemeente heeft geen duidelijke visie en beleid wat betreft de vorm van recreatie die ze wil toestaan en wat wel of niet past in de natuur. Aan de andere kant past ze bestaande regels die de natuur en landschap beschermen niet toe. Het is iets dat we in de gaten moeten houden. Dat zou het beste in overleg gaan.”

Bericht uit het Algemeen Dagblad: Link

Deel dit Bericht

Laat een Reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*
*